Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:PL] [cle1: SECONDES Lang:PL]
Zamknij
Zamknij

Ubezpieczenia


UBEZPIECZENIA

U dealerów Citroën Select możesz zapoznać się również z szerokim wachlarzem starannie wyselekcjonowanych i sprawdzonych produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających zarówno pojazd, jak i Klientów, który chroni przed finansowymi następstwami nieszczęśliwych zdarzeń losowych oraz stratą finansową spowodowaną utratą wartości pojazdu.

W ofercie ubezpieczeniowej znajdują się:

Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub rozłożona na niskie miesięczne raty i płatna razem z ratą kredytową lub leasingową.

Dla klientów korzystających z finansowania w formie leasingu oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego na cały okres trwania umowy leasingu. 


Zalety Ubezpieczenia:

 • Prosta procedura zawarcia ubezpieczenia bez badań lekarskich
 • Niski koszt ubezpieczenia wliczony w ratę kredytu/leasingu
 • Szeroki zakres ubezpieczenia w zależności od pakietu
 • Szeroki zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem: utrata życia, niezdolność do pracy, utrata pracy, poważna choroba, inwalidztwo spowodowane utrata narządu lub kończyny
 • Dostępny dla osób, które w momencie spłaty ostatniej raty  kredytu/leasingu nie skończyły 74 roku życia

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie GAP lub Super Gap?

 • W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu, ubezpieczenie GAP chroni przed stratą finansową wynikającą z tego zdarzenia
 • Otrzymujesz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia GAP, co może doprowadzić do zakupu nowego auta bez żadnej straty finansowej.

Pozwala ono zminimalizować lub wykluczyć w całości własne koszty związane z dochodzeniem lub obroną praw przed sądem.

Ubezpieczenie pokrywa koszty niezbędne do reprezentacji interesów ubezpieczonych na drodze postępowania sądowego, w szczególności:

 • Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata
 • Koszty sądowe wszystkich instancji
 • Koszty zasądzonych wyroków na rzecz strony przeciwnej w razie przegrania sprawy
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Dostęp do nieograniczonej liczby telefonicznych porad udzielanych przez prawnika w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia
 • Wszystkie koszty pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia, której wysokość zależy od wybranego wariantu

Zalety ubezpieczenia ochrony prawnej:

 • Nielimitowane poradnictwo prawe dla Ubezpieczonych
 • Przedsądowe działania w celu ochrony interesów prawnych Ubezpieczonych
 • Uproszczona forma refinansowania kosztów
 • Swobodny wybór własnego adwokata
 • Suma ubezpieczenia wypłacana jest z tytułu każdego nowego wypadku
 • Poręczenie majątkowe nie konsumuje sumy ubezpieczenia
 • Brak udziału własnego

Top