Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Przekierowanie nastąpi za sekund

STANOWISKO PSA PEUGEOT CITROËN DOTYCZĄCE EMISJI ORAZ ZUŻYCIA PALIWA

PSA Peugeot Citroën potwierdza, że samochody Grupy są zgodne z przepisami w zakresie emisji zanieczyszczeń i podejmuje inicjatywę opublikowania zużycia paliwa swoich modeli w warunkach użytkowania przez klientów we współpracy z niezależnym instytutem.

Wobec nagłośnienia w mediach kwestii emisji spalin, zwłaszcza w odniesieniu do silników wysokoprężnych, co odbija się na całym sektorze motoryzacyjnym, PSA Peugeot Citroën pragnie zapewnić swoim klientom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom jak najlepsze informacje.

PSA Peugeot Citroën potwierdza, że samochody Grupy nigdy nie były wyposażone w oprogramowanie lub system pozwalający na wykrycie przeprowadzanego testu zgodności z przepisami i aktywujący układ usuwania zanieczyszczeń, w tym tlenków azotu (NOx), który nie działałby podczas użytkowania pojazdu przez klienta.

PSA Peugeot Citroën jest pierwszym producentem, który powszechnie wprowadził technologię SCR (Selective Catalytic Reduction) „Blue HDi” we wszystkich swoich samochodach osobowych z silnikami wysokoprężnymi Euro 6.  System oczyszczania spalin SCR, objęty setką patentów, jest uznawany w licznych publikacjach za najbardziej efektywną technologię usuwania NOx.

W tym samym duchu PSA Peugeot Citroën wynalazł filtr cząstek stałych na 11 lat przed wejściem w życie normy Euro 5 w styczniu 2011 r., która narzuciła jego stosowanie wszystkim producentom samochodów.

W trosce o zachowanie zaufania klientów Grupa PSA Peugeot Citroën podjęła decyzję:

  • o jak najszybszym opublikowaniu zużycia paliwa najważniejszych swoich modeli w warunkach użytkowania przez klientów, pod kontrolą niezależnego instytutu;
  • o przyjęciu rozwiązań technicznych pozwalających na spełnienie z wyprzedzeniem przyszłej procedury testów WLTP*, która jest bardziej reprezentatywna dla rzeczywistych warunków eksploatacji.

* Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – nowe ujednolicone testy WLTP dla pojazdów lekkich

Top