SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Citroen Polska sp. z o.o.

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: tel: 22 444 22 44

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000030735

REGON: 010395491, NIP: 5270011298

Kapitał zakładowy: 24 200 000,00 ZŁ

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio

 

 

 

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Citroen Polska sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o.  przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

Zarząd Citroen Polska sp. z o.o.

 

 

 

Top