SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Citroen Polska sp. z o.o.

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: tel: 22 444 22 44

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000030735

REGON: 010395491, NIP: 5270011298

Kapitał zakładowy: 24 200 000,00 ZŁ

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio

Top