Przekierowanie nastąpi za sekund

Wersje wyposażenia samochodu


Pomiary zgodne z procedurą WLTP1: Zużycie paliwa od 4,504 do 6,209 w cyklu mieszanym, od 7,302 do 7,213 w cyklu niskim, od 5,465 do 5,575 w cyklu średnim, od 5,106 do 5,381 w cyklu wysokim i od 6,434 do 6,918 w cyklu bardzo wysokim zgodnie z procedurą WLTP (l/100 km). Emisja CO2 (w cyklu mieszanym) WLTP: od 118,01 do 139,73 (g/km).

(1)Wymienione dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są zgodne z procedurą testową WLTP, obowiązującą w procesie homologacji samochodów nowych od 1 września 2018 r. Procedura ta zastępuje procedurę NEDC (Europejski cykl jazdy), stosowaną wcześniej. W związku z bardziej realistycznymi warunkami testowymi zużycie paliwa i emisja CO2 mierzone zgodnie z cyklem WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe niż te wynikające z zastosowania procedury NEDC. Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 mogą różnić się w zależności do aktualnych warunków eksploatacji oraz innych czynników, takich jak: specyfika wyposażenia, opcje i rozmiar opon. Więcej informacji na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/przejrzyste-standardy-pomiaru-zuzycia-paliwa.html


Top