Przekierowanie nastąpi za sekund

INNOWACJE I CZYSTE TECHNOLOGIE

Specjaliści Citroëna intensywnie pracują nad ograniczeniem szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne : od fazy projektowania, przez użytkowanie i obsługę, aż do przetwarzania zużytych materiałów.

Ośrodki badawcze Citroëna mocno angażują się w pracę nad czystymi technologiami stosowanymi potem w produkcji samochodów Marki. Celem naczelnym jest redukcja zanieczyszczeń wynikających z transportu motoryzacyjnego.

Ta eko-koncepcyjna praca, której efektem jest produkcja pojazdów zgodnych z normami ochrony środowiska, zapewnia Marce pozycję lidera w dziedzinie mobilności zrównoważonej.

Ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2

Citroën stosuje szeroką paletę rozwiązań technologicznych mających na celu obniżenie poziomu zużycia paliwa i ograniczenie zanieczyszczania środowiska.

Silniki spalinowe

Zrównoważony rozwój – Silniki spalinowe

Citroën nieustannie ulepsza silniki spalinowe, zarówno benzynowe, jak i Diesla. Coraz częściej stosowany jest proekologiczny system Stop & Start.

Technologie hybrydowe

Zrównoważony rozwój – Technologie hybrydowe

W układzie napędowym Full Hybrid4 Citroën łączy potencjał silnika Diesel HDi z zaletami napędu elektrycznego.

Samochody elektryczne

Zrównoważony rozwój – Samochody elektryczne

Citroën C-ZERO i Citroën Berlingo Electric – w wersji dostawczej – wyposażone są w silniki z napędem w 100% elektrycznym, co odzwierciedla odpowiedzialne podejście do mobilności w ruchu miejskim.

Zielone tworzywa

Pod nazwą "zielonych tworzyw" kryją się różne rodzaje stosowanych do produkcji materiałów:

 •  materiały przetworzone i powtórnie wykorzystane
 •  materiały pochodzenia naturalnego (drewno, włókna roślinne itp.)
 •  biomateriały, czyli polimery pochodzące nie z obróbki petrochemicznej, ale ze źródeł odnawialnych.

Ich stosowanie ma wiele zalet:

 •  pozwala oszczędnie stosować materiały z tworzyw sztucznych pochodzenia kopalnego
 •  wspiera recykling materiałów z tworzyw sztucznych dzięki rozszerzeniu ich zastosowania.

Zgodnie z ambitnymi planami wdrożonymi w 2008 roku, Citroën zmierza do optymalizacji zastosowania środków naturalnych. W 2012 roku "zielone tworzywa" stanowiły 20% masy polimerów użytych w konstrukcjach samochodów, w stosunku do średnio 6% w roku 2007.

citroen_materiaux_verts.151143.7.73

STRATEGIA ŚRODOWISKOWA NASZYCH FABRYK

Dla Citroëna produkcja przyjaznych dla środowiska samochodów oznacza konieczność podejmowania takich wyzwań z dziedziny ekologii, jak:

 • walka z globalnym ociepleniem klimatu
 • ograniczenie zanieczyszczenia wody i powietrza szkodliwymi substancjami
 • ochrona biosfery, środowiska naturalnego, a co za tym idzie ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, zwłaszcza wody
 • redukcja ilości odpadów i lepsze ich wykorzystanie.

Certyfikat ISO 14001

W wyniku wdrożonego dziesięć lat temu procesu mającego na celu zapewnienie odpowiednich standardów produkcji, wszystkie nasze zakłady produkcyjne otrzymały certyfikat ISO 14001.
Zgodnie z tą normą (powstałą w 1996 roku) należy stosować środki nadzoru, kontroli oraz pomiaru wpływu procesu produkcji na środowisko naturalne. Wdrożenie standardów objętych normą wymaga specjalistycznego przeszkolenia całego personelu.

Zrównoważony rozwój – Certyfikat ISO 14001

Ochrona środowiska naturalnego

Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska naturalnego

Każda fabryka Citroëna ma własny system zarządzania bioróżnorodnością otaczającego ją środowiska naturalnego. Oto kilka przykładów:

 • w Rennes (Francja) i w Madrycie (Hiszpania) przeprowadzane się spisy lokalnych gatunków florystycznych w celu obsadzenia nimi terenów zielonych wokół fabryki
 • w Porto Real (Brazylia) i w Sochaux (Francja) tereny zielone poddano rekultywacji, by obsadzić je miejscowymi odmianami roślin
 • lasy wokół fabryk w La Ferté Vidame i w Belchamp (Francja) są wzorcowo zarządzane, co potwierdza certyfikat PEFC (Pan-European Forest Certification)
 • w Sevel Nord (Francja) podjęto decyzję o zainstalowaniu 45 uli dla pszczół, jako świadectwa dobrego stanu środowiska w okolicy fabryk.

Zarządzanie środowiskiem

W ramach programu zarządzania środowiskiem Citroën podejmuje działania na trzech płaszczyznach równolegle:

 • sortowanie odpadów w celu ich odzysku i składowania przez upoważnione do tego podmioty
 • działanie zgodne z przepisami krajowymi i europejskimi
 • prowadzenie rejestrów w celu nadzoru nad dalszymi losami odpadów i zapewnienia ich prawidłowego recyklingu.
Zrównoważony rozwój – Zarządzanie środowiskiem

Zbiórka odpadów

Zrównoważony rozwój – Zbiórka odpadów

Ponad 15 lat temu Citroën wdrożył system umożliwiający zbiórkę i przetwarzanie wyeksploatowanych i nienadających się do użytku samochodów metodami przyjaznymi dla środowiska.
System zbiórki i sortowania odpadów pochodzących z działalności związanej z utrzymaniem oraz naprawą samochodów został zorganizowany zgodnie z metodami gospodarowania zużytymi produktami i jest zgodny z normą PHU (Produits Hors d’Usage).

Ograniczenie szkodliwości ekologicznej

Zrównoważony rozwój – Ograniczenie szkodliwości

Projekt każdego samochodu uwzględnia maksymalne ograniczenie jego szkodliwości również po zakończeniu użytkowania. Specjaliści Citroëna szacują stopień przydatności pojazdu do wtórnego wykorzystania oraz opracowują schematy demontażu dla każdej jego części.

Top