Przeglądaj treść
dane-firmy

Dane firmy

Stellantis Polska sp. z o.o

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: 

tel.:+48 22 583 00 92 

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 58 492 000 PLN​

Członek Zarządu: Roberto Matteucci