SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Gaz ziemny CNG (Compressed Natural Gas)

Citroën wdraża wiele rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Ekologiczny

CNG – Ekologiczny

Pozwala na redukcję emisji CO2 o 20–25% w stosunku do benzyny, nie emituje tlenków siarki ani ołowiu.
Jest stosowany w ponad 4 milionach samochodów na całym świecie.

Ekonomiczny

CNG – Ekonomiczny

Cenowo konkuruje z innymi paliwami – na ogół jest tańszy niż benzyna czy olej napędowy.
Właściciele samochodów zasilanych CNG korzystają z wielu korzyści i przywilejów podatkowych.

Bezpieczny

747x322_citroen-gnv-sur

Gaz jest lżejszy od powietrza – w razie wycieku szybko się ulatnia, bez ryzyka wybuchu czy pożaru.
Wszystkie samochody Citroëna zasilane CNG mają homologację i wyposażone są w najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

BIOPALIWA

Citroën ma w swojej ofercie silniki, które dostosowane są do biopaliw :

  • biodiesel w przypadku silników diesel HDi
  • bioetanol w przypadku silników benzynowych.

Zarówno biodiesel, jak i bioetanol wpływają na ograniczenie ocieplania klimatu, przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla, głównego winowajcy efektu cieplarnianego.


Biopaliwa znacząco obniżają emisję zanieczyszczeń dzięki brakowi w ich składzie ołowiu i niskiej zawartości siarki.


Mieszając je z klasycznymi paliwami, uzyskuje się większą skuteczność spalania wynikającą z dużej ilości tlenu.


W konsekwencji prowadzi to do wyraźnego obniżenia poziomu emisji cząstek stałych, tlenków węgla i innych szkodliwych substancji.

Biodiesel

Citroën – Biodiesel

Biodiesel to mieszanka oleju napędowego i roślinnego produkowanego na bazie takich roślin, jak rzepak, słonecznik czy soja.
Olej ten jest chemicznie przekształcany, a następnie mieszany z olejem napędowym.
Światowa Karta Paliw dopuszcza stosowanie oleju napędowego z dodatkiem 5% oleju roślinnego.
Stosowanie biodiesla B30 pozwala obniżyć emisję CO2 o 18%, a emisję cząstek stałych – o 22%.

Citroën – Bioetanol

Bioetanol to mieszanina benzyny i etanolu, alkoholu produkowanego w procesie fermentacji cukru (z buraków, trzciny cukrowej) lub skrobi zbożowej (z pszenicy, kukurydzy).
Citroën projektuje silniki benzynowe zdolne do funkcjonowania na paliwie z dodatkiem do 10% etanolu (E10).
Stosowanie paliwa E10 obniża emisję CO2 (od procesu produkcji do chwili spalania w silniku) o około 6%.

Technologia FlexFuel

Citroën – Technologia FlexFuel

Na niektórych rynkach (Szwecja, Brazylia) Citroën wdrożył samochody wyposażone w technologię FlexFuel pozwalającą korzystać z mieszanek benzyny z etanolem w zmiennych proporcjach:

  • do 85% etanolu w benzynie europejskiej (E85, paliwo jak dotąd rzadko używane w Europie i Francji)
  • od 20% do 100% etanolu w Brazylii, która jest liderem na rynku samochodów z technologią FlexFuel.

Zdając sobie sprawę z priorytetu uprawy roślin jadalnych nad uprawą roślin będących źródłem energii, Citroën rozważa bardziej zaawansowane prace badawcze nad biopaliwami. Ma jednak także na uwadze pozytywny bilans społeczny i środowiskowy takich działań.
Duże znaczenie dla ochrony środowiska może mieć opracowanie nowych technologii pozyskiwania paliwa z biomasy (przetwarzanie całych roślin, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia, odpadki organiczne) lub z mikroalg.
Citroën stawia sobie za cel zaprojektowanie silników dostosowanych do paliwa z biomasy, by były gotowe w momencie wdrożenia go do produkcji przemysłowej około 2020-2030 roku.

Biopaliwa nowej generacji
Top