SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

NOWE HOMOLOGACJE

C3 AirCross

Światowa Zharmonizowana Procedura Testu Pojazdów (WLTP) jest wykorzystywana w Unii Europejskiej w celach homologacyjnych. Wprowadza nowy cykl testów dla pomiaru spalania, emisji CO2 i zanieczyszczeń dla pojazdów lekkich* w standardowych (laboratoryjnych) warunkach.
Zastąpi cykl NEDC.

Dzięki obraniu zdecydowanego kierunku przy dostosowaniu do regulacji, Citroën jest znakomicie przygotowany na nowy protokół WLTP, który bardziej szczegółowo monitoruje rzeczywisty poziom emisji.

WLTP

Światowa Zharmonizowana Procedura Testu Pojazdów (WLTP) będzie wymagana dla wszystkich pojazdów w Unii Europejskiej. Wprowadza nowy cykl testów dla pomiaru spalania, emisji CO2 i zanieczyszczeń dla pojazdów lekkich* w standardowych (laboratoryjnych) warunkach.

Od 1 września 2018 WLTP będzie obowiązkowe dla wszystkich nowych samochodów osobowych, natomiast rok później dla lekkich samochodów użytkowych.

* Samochody osobowe i lekkie samochody użytkowe o masie nieprzekraczającej 3,5 ton
Essais PEMS 3
Banc Moteur

OD NEDC DO WLTP

Jednym z celów WLTP jest dokładniejsze powiązanie realnych warunków drogowych i technologii, w które są wyposażone samochody podczas procesu homologacyjnego.

Charakteryzuje się bardziej restrykcyjnymi warunkami przeprowadzania testu niż poprzedni cykl NEDC, debiutujący w latach 90. XX w. Został stworzony w oparciu o rzeczywiste dane, podczas gdy cykl NEDC bazował na teoretycznej charakterystyce jazdy.
WLTP zbiera także bardziej precyzyjne dane. Pod uwagę brana jest specyfikacja danego pojazdu, w tym wszystkie opcje dodatkowe, które może mieć znaczący wpływ na poziom spalania oraz emisji CO2.

CHARAKTERYSTYKA TESTÓW WLTP

Berlingo Combine

Prowadzenie

Cykl testu WLTP jest bardziej dynamiczny. Na test składa się więcej pzyspieszeń i hamowań. Sytuacje i zachowania na drodze są teraz bardziej realistyczne.

Route

Dystans

Dystans testu WLTP jest dłuższy: wynosi 23 km (11 km w cyklu NEDC).

Montre

Prędkość

Wzrasta tempo jazdy podczas testów: średnia prędkość wynosi teraz 46,5 km/h (w porównaniu do 34 km/h w cyklu NEDC).

Racing

Wyposażenie

Dodatkowe wyposażenie (różniące się w zależności od modelu) jest brane pod uwagę. 

C4 Cactus

Czas cyklu

Test WLTP jest dłuższy, trwa teraz 30 minut (20 minut w cyklu WLTP).

CITROËN I WLTP

Dzięki obraniu zdecydowanego kierunku przy dostosowaniu do regulacji (SCR dla silników Diesla i GPF w przypadku silników benzynowych), Citroën jest znakomicie przygotowany na nowy protokół WLTP, który bardziej szczegółowo monitoruje rzeczywisty poziom emisji.

Dodatkowo, aby klienci byli jak najlepiej poinformowani, Citroën publikuje dane dotyczące zużycia paliwa na stronie internetowej od roku 2016, a także dane dotyczące emisji NOx od marca 2018 w rzeczywistych warunkach, bazując na protokole opracowanym wspólnie z organizacjami pozarządowymi (T&E i FNE) oraz certyfikowane przez niezależną instytucję Beeau Veritas
Użytkownicy mogą również we własnym zakresie dostosować parametry samochodu, aby sprawdzić poziom spalania zgodnie z własną charakterystyką użytkowania.
Extérieur

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W RZECZYWISTYCH WARUNKACH JAZDY

Berlingo VU

Rozpoczynając od września 2018, oprócz protokołu WLTP, producenci będą zobowiązani do mierzenia poziomu emisji poprzez test Real Driving Situation (RDE) . Dotyczy to wszystkich pojazdów sprzedawanych na obszarze Unii Europejskiej, jak również w Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Lichtensteinie i Izraelu.

Citroën przeprowadza ten rodzaj testów korzystając z systemu PEMS.

RZECZYWISTA EMISJA SPALIN W WARUNKACH DROGOWYCH

Samochód wyposażony w system PEMS testowany jest w ruchu publicznym. PEMS zbiera dane i weryfikuje, czy dozwolony limit emisji zanieczyszczeń nie jest przekraczany. W czasie rzeczywistym dostarcza dane na temat emitowanych zanieczyszczeń (azot, cząstki stałe).
Zebrane dane zostają poddawane analizie w celu weryfikacji pod kątem spełnienia wszystkich warunków emisyjnych.
Essais PEMS 2

HARMONOGRAM ZMIAN:

Cykl WLTP oficjalnie zastąpi poprzednią procedurę NEDC we wrześniu 2018 dla samochodów osobowych oraz we wrześniu 2019 dla samochodów użytkowych.


Q1
2017
Q2

Q3

Q1
2018
Q2

Q3

Q1
2019
Q2

Q3

Q1
2020
Q2

Q3

 ...

 2023 

 


Spalanie & CO2

 

NEDC NEDC zharmoinizowana

WLTP
Styczeń 2019 : Publikowanie danych emisji CO2 rekomendowane przez Unię Europejską.

HOMOLOGACJA

Spalanie & CO2

NEDC

Wrzesień 2017 : Nowe modele homologowane zgodnie z protokołem WLTP

            WLTP

Wrzesień 2018 : Każdy nowy sprzedawany pojazd zgodny z protokołem WLTP

 Styczeń 2020: Średnia emisja CO2 95 g/km pod karą grzywny dla producenta
   
   

 

HOMOLOGACJA
Nox & zanieczyszczenia

 

   

RDE
Emisja NOx < 168 mg/km

RDE
Emisja NOx < 120 mg/km

NORMA   EURO 6.1 EURO 6.2 EURO 6.3

SŁOWNICZEK

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Top