SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Cactus.jpg

228554.jpg

BADANIE
ZUŻYCIA PALIWA I EMISJA SPALIN
W RZECZYWISTYCH WARUNKACH DROGOWYCH

Protokół ma służyć do badania rzeczywistego zużycia paliwa przez pojazd włączony w ruch drogowy, na trasie wynoszącej 92,3 km, obejmującej trasę miejską, pozamiejską oraz autostradę. Testowane pojazdy poruszają się na otwartych odcinkach dróg, przy normalnym natężeniu ruchu, w kabinie przewożeni są pasażerowie oraz bagaże. Urządzenia klimatyzacyjne lub ogrzewanie są również używane. Trasa obejmuje odcinki dróg o różnicach poziomów reprezentatywnych dla rzeczywistych warunków jazdy (5). W ten sposób Citroën, marka Grupy PSA, realizuje zasady przejrzystej polityki informacyjnej wobec klienta.

KOLEJNE MODELE BĘDĄ DODAWANE WKRÓTCE...

Jakie jest średnie zużycie paliwa i emisja spalin (1) w twoim samochodzie?

W trosce o rzetelną informację, Citroën, marka Grupy PSA, oferuje swoim klientom dostęp do niezależnych, opatrzonych certyfikatem testów badających rzeczywiste zużycie paliwa.

(1) Emisja tlenków azotu (NOx) i wyrażona liczbowo emisja cząstek stałych (PN) 

(1) Emisja tlenków azotu (NOx) i wyrażona liczbowo emisja cząstek stałych (PN)

(2) Bureau Veritas: światowy lider w dziedzinie usług inspekcyjnych, certyfikacji i badań laboratoryjnych.

(3) Publikowane dane liczbowe, które należy odróżnić od zużycia paliwa określonego w unijnej homologacji typu (jedynych danych urzędowych), zależą od tych założeń i warunków oraz od protokołu, który nie jest jednolity na terenie UE. Nie mają one zatem wartości ogólnej i posiadają wyłącznie charakter informacyjny. Protokół z pomiarów jest dostępny na stronie internetowej Groupe PSA: www.groupe-psa.com. W celu porównania zużycia paliwa bądź emisji CO2 nowych samochodów osobowych opartych na zharmonizowanym protokole UE należy stosować oficjalne wielkości zużycia paliwa i emisji CO2. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling_en.

Top