Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Przekierowanie nastąpi za sekund

Gaz ziemny CNG (Compressed Natural Gas)

Citroën wdraża wiele rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Ekologiczny

CNG – Ekologiczny

Pozwala na redukcję emisji CO2 o 20–25% w stosunku do benzyny, nie emituje tlenków siarki ani ołowiu.
Jest stosowany w ponad 4 milionach samochodów na całym świecie.

Ekonomiczny

CNG – Ekonomiczny

Cenowo konkuruje z innymi paliwami – na ogół jest tańszy niż benzyna czy olej napędowy.
Właściciele samochodów zasilanych CNG korzystają z wielu korzyści i przywilejów podatkowych.

Bezpieczny

747x322_citroen-gnv-sur

Gaz jest lżejszy od powietrza – w razie wycieku szybko się ulatnia, bez ryzyka wybuchu czy pożaru.
Wszystkie samochody Citroëna zasilane CNG mają homologację i wyposażone są w najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

BIOPALIWA

Citroën ma w swojej ofercie silniki, które dostosowane są do biopaliw :

  • biodiesel w przypadku silników diesel HDi
  • bioetanol w przypadku silników benzynowych.

Zarówno biodiesel, jak i bioetanol wpływają na ograniczenie ocieplania klimatu, przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla, głównego winowajcy efektu cieplarnianego.


Biopaliwa znacząco obniżają emisję zanieczyszczeń dzięki brakowi w ich składzie ołowiu i niskiej zawartości siarki.


Mieszając je z klasycznymi paliwami, uzyskuje się większą skuteczność spalania wynikającą z dużej ilości tlenu.


W konsekwencji prowadzi to do wyraźnego obniżenia poziomu emisji cząstek stałych, tlenków węgla i innych szkodliwych substancji.

Biodiesel

Citroën – Biodiesel

Biodiesel to mieszanka oleju napędowego i roślinnego produkowanego na bazie takich roślin, jak rzepak, słonecznik czy soja.
Olej ten jest chemicznie przekształcany, a następnie mieszany z olejem napędowym.
Światowa Karta Paliw dopuszcza stosowanie oleju napędowego z dodatkiem 5% oleju roślinnego.
Stosowanie biodiesla B30 pozwala obniżyć emisję CO2 o 18%, a emisję cząstek stałych – o 22%.

Bioetanol

Citroën – Bioetanol

Bioetanol to mieszanina benzyny i etanolu, alkoholu produkowanego w procesie fermentacji cukru (z buraków, trzciny cukrowej) lub skrobi zbożowej (z pszenicy, kukurydzy).
Citroën projektuje silniki benzynowe zdolne do funkcjonowania na paliwie z dodatkiem do 10% etanolu (E10).
Stosowanie paliwa E10 obniża emisję CO2 (od procesu produkcji do chwili spalania w silniku) o około 6%.

Technologia FlexFuel

Citroën – Technologia FlexFuel

Na niektórych rynkach (Szwecja, Brazylia) Citroën wdrożył samochody wyposażone w technologię FlexFuel pozwalającą korzystać z mieszanek benzyny z etanolem w zmiennych proporcjach:

  • do 85% etanolu w benzynie europejskiej (E85, paliwo jak dotąd rzadko używane w Europie i Francji)
  • od 20% do 100% etanolu w Brazylii, która jest liderem na rynku samochodów z technologią FlexFuel.

Zdając sobie sprawę z priorytetu uprawy roślin jadalnych nad uprawą roślin będących źródłem energii, Citroën rozważa bardziej zaawansowane prace badawcze nad biopaliwami. Ma jednak także na uwadze pozytywny bilans społeczny i środowiskowy takich działań.
Duże znaczenie dla ochrony środowiska może mieć opracowanie nowych technologii pozyskiwania paliwa z biomasy (przetwarzanie całych roślin, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia, odpadki organiczne) lub z mikroalg.
Citroën stawia sobie za cel zaprojektowanie silników dostosowanych do paliwa z biomasy, by były gotowe w momencie wdrożenia go do produkcji przemysłowej około 2020-2030 roku.

Biopaliwa nowej generacji
Top