SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

PRIORYTET: ŚRODOWISKO

OD PROJEKTU DO RECYKLINGU

Na każdym etapie życia produktu zespół Citroëna wykonuje ciężką pracę, by miał on możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko, od stadium projektowania po kres eksploatacji. Praca ta odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy ograniczania zużycia paliwa oraz emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych, zwiększania skali recyklingu i wielu innych kwestii.   
Marka Citroën:

 • Uwzględnia kontekst środowiskowy na każdym etapie, począwszy od fazy opracowywania produktów i usług,
 • Wprowadza zasady gospodarki obiegowej, w tym recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. 
PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE

Celem projektowania przyjaznego środowisku jest ciągłe doskonalenie w obszarze wdrażania koncepcji zrównoważonej mobilności. Idziemy znacznie dalej, niż wymagają tego normy i regulacje dotyczące ochrony środowiska w branży motoryzacyjnej. Przejawami takiego podejścia są liczne badania i innowacje Citroëna, których celem jest opracowanie ekologicznych technologii i stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów. 

PRODUKCJA
PRODUKCJA

Citroën produkuje samochody, które ograniczają ślad węglowy dzięki wykorzystaniu narzędzi monitorujących wpływ na środowisko i odpowiadających na związane z tym wyzwania.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Citroën realizuje wiele inicjatyw w obszarze recyklingu i oceny wpływu na środowisko, których celem jest zachęcenie punktów sprzedaży i serwisów do lepszego zarządzania odpadami. 

RECYCLING
RECYCLING

Citroën wkłada wiele wysiłku w optymalizację procesów recyklingu i projektuje produkty, które od początku ich cyklu życia są ekologiczne. Celem jest redukcja ilości odpadów powstających w trakcie produkcji, eksploatacji i utylizacji samochodów.  

PROJEKT

 • OGRANICZENIE EMISJI SPALIN I ZUŻYCIA PALIWA
 • KORZYSTANIE Z EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW
Superposition-Conception_DSK_1500x600

OGRANICZANIE EMISJI I ZUŻYCIA PALIWA

Citroën korzysta z wielu rozwiązań technologicznych, które sprzyjają ograniczeniu zużycia paliwa i emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Dysponujemy nową, rozwijającą się technologią produkcji jednostek hybrydowych i elektrycznych, dzięki czemu tworzymy jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska samochody.
2colonnes-Conception2_625x400

   CORAZ BARDZIEJ WYDAJNE SILNIKI

W Citroënie nieustannie prowadzimy prace, których celem jest dalsza optymalizacja silników benzynowych i Diesla. Przykłady takich działań to funkcja Stop & Start oraz technologia FAP i SCR.

2colonnes-Conception1_625x400

NOWA GENERACJA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Gama wysokowydajnych, automatycznych skrzyń biegów Citroën rozwinęła się w 2018 r. dzięki wprowadzeniu 8-przełożeniowej przekładni EAT8, która zapewnia jeszcze większą oszczędność paliwa oraz lepsze wrażenia z jazdy.

2colonnes-Conception3_625x400

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Dysponujemy dwoma  modelami, które są ekologicznym rozwiązaniem dla miast: to Citroën Jumper i Citroën Berlingo w wersji dostawczej.  

2colonnes-Conception7_625x400

SAMOCHODY HYBRYDOWE

Zaprezentowany w 2019 r. SUV Citroën C5 Aircross Hybrid to kamień milowy w realizacji strategii elektryfikacji gamy Citroëna. 

WYKORZYSTANIE EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW

 PROAKTYWNE PODEJŚCIE


"Materiały ekologiczne" to w rzeczywistości trzy kategorie:

 • Materiały plastikowe po recyklingu,
 • Materiały pochodzenia naturalnego (drewno, włókna roślinne itp.),
 • Materiały bioodnawialne (polimery wyprodukowane z zasobów odnawialnych zamiast produktów petrochemicznych).


Korzystanie z takich materiałów ma dwie podstawowe zalety:

 • Redukcja zużycia plastików wyprodukowanych na bazie paliw kopalnych,
 • Promocja rozwoju infrastruktury do recyklingu plastiku poprzez zwiększenie jej wydajności.


Citroën od 2008 r. wprowadza ambitne plany dotyczące wykorzystania ekologicznych materiałów. W 2018 r. stanowiły one już 30% ogólnej masy samochodu (polimery, metale, ...).  

 

Materiaux-verts1_625x400

PRODUKCJA

 • POLITYKA ŚRODOWISKOWA W NASZYCH FABRYKACH
 • CERTYFIKAT ISO 14001
 • OCHRONA NATURALNYCH SIEDLISK
Superposition-Production_DSK_1500x600

POLITYKA ŚRODOWISKOWA W NASZYCH FABRYKACH

Odpowiedź Citroëna na wyzwania związane z ochroną środowiska:

 • Wspieranie walki z globalnym ociepleniem,
 • Redukcja zanieczyszczeń, w tym emitowanych do powietrza i wody,
 • Ochrona naturalnych siedlisk i bioróżnorodności, zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów, zwłaszcza wody,
 • Ograniczenie ilości generowanych odpadów i ich waloryzacja. 
1ColonneMixte-Production1_625x400

CERTYFIKAT ISO 14001

Podejmujemy działania w kierunku uzyskania certyfikacji od ponad 10 lat. Rezultaty tych starań są widoczne − wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikat ISO 14001.

Standard ten został ustanowiony w 1996 r. potwierdza, że fabryki dysponują narzędziami umożliwiającymi im monitoring, kontrolę i pomiar wpływu procesów na środowisko. Niesie za sobą również konieczność odpowiedniego przeszkolenia całej załogi.

OCHRONA NATURALNYCH SIEDLISK

Foret_400x300

Nasze fabryki dysponują autonomią, kluczową dla odpowiedniego zarządzania ich bioróżnorodnością. 

Plantation_400x300

Inicjatywy podejmowane w naszych fabrykach mają na celu rekultywację terenów, dzięki czemu mogą je zasiedlać gatunki rodzime. 

Ecopaturage_400x300

Kolejnym przykładem takich inicjatyw jest organizacja eko-pastwisk.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

 • POLITYKA ŚRODOWISKOWA
 • LOGO TRIMAN
 • AUTOECOCLEAN
 • GREENPACT
Superposition-Reparation1_DSK_1500x600
1ColonneMixte-Tri-gestion-des-dechets_625x400

NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ODBIÓR, SEGREGACJA I PRZETWARZANIE ODPADÓW

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę ochrony środowiska Citroën angażuje się w trzech obszarach:
 • Recykling odpadów motoryzacyjnych i ich odbiór przez uprawnione organizacje,
 • Zgodność fabryk z krajowymi i europejskimi regulacjami,
 • Monitorowanie odpadów i zużytych części w celu poddania ich recyklingowi.


  LOGO TRIMAN

  USTANDARYZOWANE OZNACZENIE

  Triman_120x120

  W styczniu 2015 r. zostało wprowadzone obowiązkowe oznaczenie produktów nadających się do recyklingu, objętych specjalnymi regulacjami odnośnie recyklingu we Francji: logo Triman.
  Celem wprowadzenia tego logotypu jest poinformowanie konsumentów, że produktu lub opakowania nie wolno wyrzucać do śmieci domowych, a należy przekazać je do recyklingu lub oddać do odpowiedniego punktu odbioru odpadów. Logo pojawia się na niektórych produktach Citroëna (np. oponach, opakowaniach tekturowych, wydrukach papierowych). 

  1ColonneMixte-Atelier_625x400

  OZNACZENIE AUTOECOCLEAN

  PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE RECYKLINGIEM

  W 2009 r. Citroën jako pierwszy producent samochodów otrzymał dla swoich serwisów odznaczenie "Autoecoclean", przyznawane przez niezależną organizację Autoeco.

  Odznaczenie to potwierdza, że dany punkt sprzedaży w odpowiedni sposób zarządza recyklingiem i odbiorem odpadów motoryzacyjnych.
  Organizacja promuje również długoterminowe zaangażowanie − punkty, które utrzymują odpowiedni poziom zaangażowania w tym zakresie przez 10 lat, zdobywają odznaczenie "Autoecoclean Platinum". W 2019 r. uzyskało je wiele punktów sprzedaży Citroën.
  Reparation_625x400

  DŁUGOTERMINOWE ZAANGAŻOWANIE

  Odznaczenie "Autoecoclean" promuje długoterminowe zaangażowanie:
 • Po roku certyfikacji punkt otrzymuje odznaczenie "Autoecoclean Bronze".
 • Po trzech kolejnych latach obowiązywania certyfikatu organizacja przyznaje odznaczenie "Autoecoclean Silver".
 • Po kolejnych dwóch latach punkty, które utrzymują wysoki poziom zaangażowania, otrzymują odznaczenie "Autoecoclean Gold".
 • Odznaczenie "Autoecoclean Platinum" jest zarezerwowane dla punktów, które utrzymały wysoki poziom zaangażowania przez 10 lat.

 • W 2014 r. Citroën został pierwszym producentem samochodów, którego punkty sprzedaży uzyskały odznaczenie "Autoecoclean Gold". W 2019 r. niektóre z nich zdobyły status "Autoecoclean Platinum".

  GREENPACT

  NARZĘDZIE POSPRZEDAŻNE

  Celem programu GreenPact we Francji jest optymalizacja zarządzania aktywnością punktów sprzedaży związaną z ochroną środowiska.

  To narzędzie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji buduje proekologiczny wizerunek punktów dealerskich oraz serwisów.
  1ColonneMixte-Apres-Vente_625x400

  RECYCLING

  • WDRAŻANIE KONCEPCJI GOSPODARKI OBIEGOWEJ I OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OD PIERWSZYCH KROKÓW
  • KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW PO RECYKLINGU
  • RECYCLING I WALORYZACJA ZUŻYTYCH SAMOCHODÓW
  • PRZEKAŻ TWOJEGO CITROËNA DO RECYKLINGU
  Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

  WDRAŻANIE KONCEPCJI GOSPODARKI OBIEGOWEJ I OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  Celem Citroëna jest pełen recykling samochodów po wycofaniu ich z użycia. W związku z tym wdrożyliśmy procedurę analizy cyklu życia samochodu, podczas której oceniamy wpływ samochodu na środowisko naturalne. Uwzględnia ona wszystkie etapy − od fazy projektu do utylizacji. Dzięki wykorzystaniu tego systemu możemy również dokonywać oceny wykorzystywanych materiałów i podejmować lepsze decyzje selekcjonując je pod kątem przyszłych projektów. 

  CYKL ŻYCIA SAMOCHODU

  Prace rozwojowe

  • Analiza cyklu życia
  • Selekcja ekologicznych materiałów

  Produkcja

  • Wykorzystanie materiałów po recyklingu

  Eksploatacja

  • Zarządzanie odpadami i ich utylizacja przez autoryzowane serwisy
  • Ponowne wykorzystanie lub regeneracja części zamiennych

  Odbiór

  • Odbiór samochodów
  • Usuwanie zanieczyszczeń i wstępne przetwarzanie
  • Zgodność z dyrektywami UE
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  OD PIERWSZYCH KROKÓW

  Aby mieć pewność, że produkty Citroëna spełniają wymogi recyklingu, nasze zespoły badawczo-rozwojowe przestrzegają stosownych procedur dotyczących procesów recyklingu i ponownego wykorzystania.
  Korzystają z nich również dostawcy, którzy wspierają nas w analizie części samochodowych i innych komponentów pod kątem przydatności do recyklingu i potencjalnej możliwości ponownego wykorzystania.

  Warunki zrównoważonego projektowania to:
 • Korzystanie z ekologicznych materiałów,
 • Koncepcja przemyślana pod kątem usuwania zanieczyszczeń,
 • Koncepcja przemyślana pod kątem demontażu.
 • WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW PO RECYKLINGU

  DŁUGOLETNIA TRADYCJA

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Produkty po recyklingu mają takie same właściwości techniczne, jak produkty nowe. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna i termiczna jest gwarancją wysokiej jakości i wydajności.

  1ColonneMixte-Conception2_625x400
  Wyjątkowo wysoka jakość materiałów ekologicznych oznacza, że mogą być wykorzystywane przez Citroëna zarówno w częściach ukrytych, jak i wyeksponowanych.

  PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE SAMOCHODAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI

  7 KROKÓW DO RECYKLINGU SAMOCHODU

  Ponad 15 lat temu powstała struktura, której celem jest przyjazny dla środowiska odbiór wycofanych z eksploatacji samochodów (ELV) i ich przetwarzanie w ramach sieci Citroëna. Proces recyklingu składa się z 7 etapów.

  Un_120x120

  Odbiór
  Ostatni właściciel samochodu po zakończeniu eksploatacji zaprowadza go do autoryzowanego punktu odbioru. Po sprawdzeniu pojazdu autoryzowany punkt odbioru wystawia Świadectwo Złomowania.

  Deux_120x120

  Wstępne przetwarzanie i usuwanie zanieczyszczeń
  W pierwszej kolejności wyjmowany jest akumulator i neutralizowane są poduszki powietrzne. Zakład współpracujący następnie wypompowuje resztki paliwa oraz inne płyny: olej silnikowy, olej w przekładni, płyn hamulcowy i czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji. Odpadom tym w specjalistycznych zakładach przywracany jest pełnowartościowy charakter.   


  TRois_120x120

  Demontaż w celu ponownego wykorzystania 
  Następny krok to demontaż części mechanicznych, elementów karoserii oraz elektrycznego i elektronicznego wyposażenia w celu ich ponownego wykorzystania jako części zamienne lub regeneracji. Jeżeli dalsze wykorzystanie materiałów takich, jak plastik lub szkło ma uzasadnienie ekonomiczne, zostaną one również poddane recyklingowi.


  Quatre_120x120

  Przechowywanie
  Materiały szkodliwe dla środowiska są odzyskiwane i przesyłane do firm specjalizujących się w odzyskiwaniu lub utylizacji odpadów.

  Cinq_120x120

  Rozdrabnianie
  Wstępnie przetworzone wraki przesyłane są do maszyny rozdrabniającej, w której są przetwarzane na kawałki o rozmiarze kilku centymetrów. Części te następnie poddawane są sortowaniu magnetycznemu, podczas którego odzyskuje się materiały żelazne (stal).


  Six_120x120

  Technologie po rozdrobnieniu
  Materiały po segregacji są dalej przetwarzane z wykorzystaniem różnych technologii (magnes, prądy wirowe, flotacja) w celu uzyskania frakcji możliwych do wykorzystania jako surowce wtórne.

  Sept_120x120

  Recycling, odzysk i wysypisko śmieci
  Frakcje materiałów po sortowaniu mogą być poddane recyklingowi (metale przesyłane są do stalowni, a niektóre plastiki − do producentów tworzyw sztucznych) lub przerobione na energię (cementownie, miejskie systemy cieplne, elektrownie itp.). Procesy te umożliwiają odzyskanie do 95% masy samochodu i radykalnie redukują ilość zanieczyszczeń, które wysyłane są na wysypisko śmieci.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  PRZEKAŻ TWOJEGO CITROËNA DO RECYKLINGU

  SCHEMAT ODBIORU SAMOCHODÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

  Troska o środowisko zawsze była w centrum naszej uwagi. Obecnie recykling samochodów wycofanych z eksploatacji stał się również wymogiem prawnym.
  Oznacza to, że właściciele wycofywanych z eksploatacji Citroënów mogą pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (lista poniżej) nieodpłatnie przekazać je do utylizacji.

  Aby mieć pewność, że Twój samochód jest poddawany recyklingowi w maksymalnie przyjazny dla środowiska sposób, powołaliśmy grupę niezależnych ekspertów. Sprawdzają oni, czy odbiór samochodów przebiega we właściwy sposób i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzają oni również, że nasi Partnerzy spełniają wszystkie wymogi prawne związane z recyklingiem. Oznacza to, że wszystkie procesy i dokumenty odnośnie przyjmowania i przetwarzania samochodów w każdym należącym do nich zakładzie są zgodne z normami określonymi przez markę Citroën.

  CENTRA RECYKLINGU

  Picto-Map-green_120x120

  Gdzie możesz oddać samochód do recyklingu?
  Jeżeli dysponujesz samochodem wycofanym z eksploatacji, możesz zabrać go do jednego z autoryzowanych centrów recyklingu.

  Top