SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach marketingowo-promocyjnych przez administratora danych – Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-219), Al. Krakowska 206. Dane mogą zostać udostępnione w ww. celu przetwarzania innym spółkom Grupy PSA Peugeot Citroën (w szczególności PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce), a także autoryzowanym dystrybutorom marki Citroën, przetwarzającym dane na zlecenie i rzecz Citroën Polska Sp. z o.o. Oświadczam, że ww. dane podałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania, a także o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stellantis Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Stellantis Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Top