SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund
Herobanner-Euro6.2-PL_1500x500

NORMA EURO 6.2

Stosowane w Unii Europejskiej normy Euro określają limity emisji zanieczyszczeń, których nie można przekraczać. Progi te są regularnie obniżane. Najnowsze limity określa norma Euro 6.2.
Podobnie jak poprzednie normy, Euro 6.2 ustala limity emisji dla następujących szkodliwych gazów: NOx (tlenek azotu), CO (tlenek węgla), cząstki stałe i niespalone węglowodory. Norma nie określa limitu emisji CO2.
Norma Euro 6.2 obowiązuje od września 2017 r. w przypadku nowych modeli samochodów i zacznie obowiązywać od września 2018 r. w przypadku wszystkich samochodów oferowanych na rynku.

NOWE JEDNOSTKI NAPĘDOWE

ODPOWIEDŹ NA ZMIANĘ NORMY

BlueHDi_625x400

Citroën wyprzedził czas − wszystkie oferowane przez Markę modele spełniają wymogi nowej normy Euro 6.2.

Motorisations-625x400-1

W kwestii emisji NOx, samochody Grupy PSA wyposażone w silniki zgodne z normą Euro 6.2 spełniły wymogi z trzyletnim wyprzedzeniem. Emisja tlenków azotu odpowiada współczynnikowi 1,5 (w teście RDE, przeprowadzonym w rzeczywistym ruchu ulicznym), który zacznie obowiązywać od stycznia 2020 r.

GPF_625x400

Dzięki nowej generacji silników PureTech i BlueHDi Citroën wykonał ważny krok na drodze spełnienia wymogów kolejnej normy Euro 6, która zacznie obowiązywać w 2020 r. 

Couple2_625x400.

WIĘCEJ INFORMACJI

O WEJŚCIU W ŻYCIE NORMY EURO 6.2

Od września 2018 r. obowiązkowe będą dwa badania homologacyjne: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP − światowa zharmonizowana procedura testowa dotycząca samochodów lekkich) oraz Real Driving Emissions (RDE − test przeprowadzony w rzeczywistym ruchu ulicznym). Aby spełnić normę Euro 6.2, samochody muszą zrealizować trzy główne cele: - redukcja emisji CO2, głównego gazu cieplarnianego odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne, - udostępnienie klientom realnych, potwierdzonych danych dotyczących zużycia paliwa, umożliwiających im precyzyjne prognozowanie, - przeprowadzenie kompleksowych testów laboratoryjnych, określających realny poziom emisji niektórych zanieczyszczeń (na przykład tlenków azotu).

SŁOWNIK

Norma Euro
Europejskie normy emisji, znane pod nazwą normy Euro, określają maksymalne dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń przez silniki samochodów użytkowanych na drogach. Zostały ustalone przez organy Unii Europejskiej.
Norma Euro 6.2 jest również nazywana normą Euro 6.d-TEMP. W styczniu 2020 r. zostanie zastąpiona normą Euro 6.3, znaną również pod nazwami Euro 6.d lub Euro 6.d full.

NOx, CO2, cząstki, CO: tlenki azotu, dwutlenek węgla, cząstki stałe, tlenek węgla
Główne składniki spalin, generowane w trakcie procesu spalania paliwa w silniku. Ich limity określają regulacje europejskie.

WLTP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (światowa zharmonizowana procedura testowa dotycząca samochodów lekkich)
WLTP to nowa metoda przeprowadzania homologacji. Jest to zharmonizowana procedura testowa, określająca poziom zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń przez samochody.
Nowa procedura WLTP przyniesie efekt w postaci bardziej miarodajnych danych, niż to miało miejsce w przypadku metody NEDC i dostarczy użytkownikom dokładniejsze dane.
Testy są nadzorowane przez odpowiednie służby techniczne i bazują na ustandaryzowanych cyklach jazdy (czas, prędkość, wyposażenie, temperatura zewnętrzna itp.), jednolitych dla wszystkich producentów. Mierzą poziom zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Zaliczenie testów jest niezbędnym warunkiem homologacji samochodu.

RDE: Real Driving Emission (test przeprowadzony w rzeczywistych warunkach użytkowania)
Procedura RDE uzupełnia WLTP i mierzy poziom emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochód w trakcie jazdy. Aktualnie badany jest poziom tlenków azotu (silniki diesla) i cząstek stałych (silniki benzynowe i diesla).
W przeciwieństwie do testu WLTP, który jest przeprowadzany na stanowisku badawczym, procedura RDE jest realizowana podczas próby drogowej w rzeczywistych warunkach.

Top